آشنایی با سبک فنگ شویی

پيشگفتار: دوستان و یاران همراه سلام، امیدوار هستیم مطالبی را که امروز تصمیم به بیان آن داریم نیز همچون گذشته مورد پسندتان واقع گردند. همانطور که خاطرتان هست، در مقاله قبلی که درخصوص نوع سبک معماری کشور چین برایتان صحبت می کردیم، مختصری نیز درباره یکی از ویژگیهای مهم این سبک معماری که همان اصول […]