مفاهیم اولیه رنگ

پيشگفتار: با سلام. در ادامه سلسله مقالات مربوط به موضوع معماری، چیدمان و دکوراسیون داخلی،امروز تصمیم داریم تا برای شما عزیزان درخصوص یکی از شاخص ها و مولفه های مهم که در موضوع طراحی و دکوراسیون داخلی نقش بسزایی دارد یعنی رنگ و تاثیرگذاری های آن در مقوله طراحی و دکوراسیون داخلی صحبت کنیم.رنگ در […]