جهت اشتراک گذاری لینک اتاق با بیمار بر روی دکمه زیر کلیک کنید و سپس لینک را در صفحه چت برای بیمار ارسال کنید

مشاور عزیز جهت ورود به اتاق گفتگو ویدئویی و تلفنی خود بر روی لینک زیر کلیک کنید